Rozloha České republiky

Rozloha České republiky je 78 866 km², což znamená 116. místo na světě podle velikosti států. Podle tohoto žebříčku jsou Česku velikostí nejbližší Spojené Arabské Emiráty na 115. pozici a Srbsko na 117. místě (pokud není zahrnuto Kosovo). Rozloha ČR zabírá asi 0.05% celkové plochy Země a 2% rozlohy Evropské unie.

Česká republika patří ke středně velkým státům. Dělí se dále na 14 samostatných krajů, z nichž největší je Středočeský kraj a nejmenší Hlavní město Praha. Pořadí měst podle rozlohy vévodí Praha, následují Brno a Ostrava stejně jako v pořadí počtu obyvatel měst ČR.