České Budějovice

Počet obyvatel České Budějovice

České Budějovice má 93883 obyvatel. Je to 9. největší obec České republiky podle počtu obyvatel dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Pro souhrnné informace o počtu obyvatel všech měst v České republice jděte na stránku Počet obyvatel měst ČR.