Přerov

Počet obyvatel Přerov

Přerov má 45438 obyvatel. Je to 23. největší obec České republiky podle počtu obyvatel dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Pro souhrnné informace o počtu obyvatel všech měst v České republice jděte na stránku Počet obyvatel měst ČR.